Ρυθμιστές κυκλοφορίας οχημάτων κ πεζών
 • Yψηλή αξιοπιστία
 • Πολύ μικρό κόστος συντήρησης
 • Eυκολία εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία

Ρυθμιστές κυκλοφορίας οχημάτων κ πεζών

Η EUR.ELEC διαθέτει στην Ελληνική αγορά τους ρυθμιστές κυκλοφορίας Euro-Controller 2 της Ολλανδικής εταιρείας Peek Traffic B.V. (όμιλος Dynniq) , οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχουν ήδη εγκατασταθεί σε πολλές πόλεις ανά την Ελλάδα.

 • Μερικά από τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρυθμιστή EC-2 :

  • Υψηλής τεχνικής ηλεκτρονικά κυκλώματα,
   που έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος συντήρησης

  • Ενσωματωμένο σύστημα ενέργειας
   που περιλαμβάνει την παρακολούθησης της κύριας τάσης και φίλτρα ασφαλείας

  • Δυνατότητα καταγραφής περιεκτικών στοιχείων λειτουργίας και βλαβών

  • Διαρκής έλεγχος μνήμης για βλάβες

  • Βασισμένος σε ανοικτή αρχιτεκτονική, υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών

  • Σουίτα εφαρμογών εξομοίωσης