Εταιρική φιλοσοφία

Η εταιρεία

Η EUR.ELEC ιδρύθηκε το έτος 1995 από τον Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό του Πολυτεχνείου του Άαχεν Γερμανίας κ. Σπύρο Κοτσιλίνη.
Μεταφέροντας την πολυετή του εμπειρία τόσο στον τομέα της κυκλοφοριακής τεχνικής όσο και σε αυτόν του εργοστασιακού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο ιδρυτής της EUR.ELEC δημιούργησε την εταιρεία με σκοπό τη διάθεση τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε εργοληπτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς.

Εταιρική Φιλοσοφία

«Στόχος μας, ιδρύοντας την EUR.ELEC, ήταν και παραμένει η δημιουργία ικανοποιημένων πελατών, οι οποίοι αποτελούν για μας τους πολύτιμους συνεργάτες μας. Η επίτευξη αυτού του στόχου θεωρούμε ότι είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία μας, καθ’όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης της εταιρείας μας στην Ελληνική αγορά.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης ήταν και εξακολουθεί να είναι ο κύριος γνώμονας λειτουργίας της εταιρείας.

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό μας, αποτελούν τη βάση της συνεχούς μας προσπάθειας για βελτίωση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

Με εκτίμηση,

Για την EUR.ELEC»

Σπυρίδων Κοτσιλίνης, Διπλ. Ηλεκ/γος – Μηχ/λόγος Μηχ/κός
Γενικός Διευθυντής