Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων
 • Καταγραφή πληροφοριών ανά όχημα
 • Επικοινωνία μέσω modem, επίγεια ή GSM/GPRS
 • Κατηγοριοποίηση οχημάτων τύπου EURO 6 ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη

Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων

Η EUR.ELEC συνεργάζεται με την αγγλική TDC Systems, κατασκευάστρια εταιρεία της σειράς μετρητών HI-TRAC.

 • Τα συστήματα HI-TRAC είναι συστήματα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων χαμηλής κατανάλωσης που μπορούν να διαμορφωθούν ως :

  • Συστήματα καταμέτρησης όγκου κυκλοφορίας με χρήση βρόχων

  • Συστήματα κατηγοριοποίησης βάσει ταχύτητας και μήκους οχήματος με χρήση βρόχων

  • Συστήματα κατηγοριοποίησης βάσει προφίλ οχήματος με χρήση βρόχων

  • Προηγμένα συστήματα κατηγοριοποίησης οχημάτων (AVC), συμπεριλαμβάνοντας μηχανές και ποδήλατα

  • Συστήματα μέτρησης βάρους οχήματος σε κίνηση (Weigh In Motion)

  • Συστήματα επιτήρησης συμβάντων (Event Monitoring)

 • Η μονάδα μπορεί να ενσωματώσει πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες, επαγωγικούς βρόχους και αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας οδωστρώματος.

 • Το HI-TRAC EMU τροφοδοτείται είτε από το κεντρικό δίκτυο παροχής ρεύματος είτε από μπαταρία συνδεδεμένη με ηλιακό πάνελ και ρυθμιστή ισχύος.

 • Η επιλογή modem και επίγειας ή GSM επικοινωνίας είναι επίσης διαθέσιμη. Είναι δυνατή η εγκατάσταση αντιβανδαλιστικής κεραίας GSM στην κορυφή του ερμαρίου εγκατάστασης.